Downloads

15 van 21 downloads

Startnotitie moderne vreemde talen

Artikel
31-01-2024

Startnotitie Friese taal en cultuur

Erk Artikel
25-03-2024

Positie van het Europees Referentiekader in te actualiseren examenprogramma’s moderne vreemde talen

Startnotitie burgerschap

Artikel
25-03-2024

Infographic: Aktualisaasje fan de eksamenprogramma’s

25-03-2024

Startnotitie

Artikel
23-08-2023

Actualisatie examenprogramma’s - Meer richting, meer ruimte

Artikel
25-03-2024

Vakkenstructuur wiskunde havo

Whitepaper
18-04-2024

Naar een nieuw examenprogramma en examen in vier fasen

Artikel
03-10-2023

Infographic actualisatie examenprogramma's

Interview
11-11-2023

Artikel Prima Onderwijs, maart 2023: Samen bouwen aan een actueel taalcurriculum

Artikel
16-11-2023

Examenprogramma’s Nederlands in de maak

Artikel
04-12-2023

Artikel: Een constructief, slagvaardig en bovenal zorgvuldig proces

Artikel
12-01-2024

Wiskunde in wording: nieuwe examenprogramma’s havo en vwo

Artikel
31-01-2024

Artikel NVOX #4: Op naar meer samenhang in de bètavakken