Folkert Kuiken

Folkert Kuiken

Contactinformatie

Folkert Kuiken

Procesregisseur

Er zijn voor mij twee belangrijke redenen om procesregisseur van de vakvernieuwingscommissie Nederlands te zijn. In de eerste plaats komen niet alle eerstejaars studenten het hoger onderwijs binnen met het gewenste taalvaardigheidsniveau. We zien ons daarom genoodzaakt om met name hun schrijfvaardigheid in het Nederlands te verbeteren. Als het eindexamen Nederlands beter op de eisen van het hoger onderwijs wordt afgestemd, hoeven we niet langer dat soort bijspijkeracties uit te voeren.


In de tweede plaats hoop ik dat we de eindtermen van vmbo, havo en vwo beter op elkaar kunnen afstemmen, zodat het gemakkelijker wordt voor leerlingen om van de ene naar de andere onderwijsvorm door te stromen. Ik ben zelf zo’n doorstromer die na mulo, hbs, studie Frans en Algemene Taalwetenschap, gevolgd door een doctoraat in de Letteren ben geëindigd als hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid, maar de overgangen in dat traject verliepen niet altijd soepel. Ik hoop dat we in de vakvernieuwingscommissie een vloeiender overgang tussen de verschillende onderwijsvormen kunnen bewerkstelligen.