Marianne van Dijke-Droogers

Marianne van Dijke-Droogers

Contactinformatie

Marianne van Dijke-Droogers

Leraar

Mijn naam is Marianne van Dijke. Sinds dit schooljaar ben ik lid van de vakvernieuwingscommissie vanuit mijn expertise als docent. Al vele jaren werk ik met veel plezier als wiskundedocent op de CSG Prins Maurits in Middelharnis. Mijn passie ligt bij wiskunde, onderwijs en onderzoek. Vanuit deze drieslag ben ik in 2016 een promotie-traject gestart aan de universiteit Utrecht en in juni 2021 ben ik gepromoveerd op mijn onderzoek ‘Introducing Statistical Inference: Design and Evaluation of a Learning Trajectory.


Als vervolgstap vind ik de vernieuwing van ons huidige wiskundeonderwijs een boeiende uitdaging. Ook hierin komen de drie passies wiskunde, onderwijs en onderzoek wonderlijk mooi bij elkaar. Allereerst vind ik het belangrijk om onze leerlingen wiskundige vakkennis bij te brengen. Maar wiskunde is meer dan dat. Wiskunde vraagt om een analytische manier van denken: kritische houding, nieuwsgierigheid, probleemoplossend vermogen, structuren en patronen herkennen. Sinds 2021 werk ik aan een PostDocVO onderzoek naar ‘academische vaardigheden’. Vanuit dit onderzoek blijkt dat aandacht voor zowel vakgerichte als algemene denkvaardigheden essentieel is in onze huidige samenleving. Binnen de vakvernieuwing is het dan ook mijn streven om beide denkvaardigheden te combineren in het nieuwe programma.