Pepijn Kuipers

Pepijn Kuipers

Contactinformatie

Pepijn Kuipers

Docent

Mijn naam is Pepijn Kuipers. Vanaf 2008 heb ik met veel plezier wiskundeles gegeven op het Sint Michael College te Zaandam. In het begin gaf ik natuurkunde- en wiskundeles aan de onderbouw. Al snel volgde ook de bovenbouw (voor wiskunde) en de laatste paar jaar ook de eindexamenklassen. In 2022 ben ik met mijn vrouw verhuisd van Amsterdam naar Soesterberg. Per aankomend schooljaar (2023-2024) maak ik dan ook de overstap naar de Amersfoortse Berg. Ook ga ik aan de slag bij de vakvernieuwingscommissie als leraar.

Zowel in de praktijk als tijdens mijn studie heb ik altijd gezocht naar manieren om het onderwijs te verbeteren. Om die reden heb ik er destijds ook voor gekozen om voor mijn scriptie onderzoek te doen naar productief oefenen en de ‘low floor – high ceiling methode’ van Boaler. Ook in mijn dagelijks werk als leraar probeer ik mijn vaardigheden en kennis te blijven ontwikkelen om zo het wiskundeonderwijs te blijven verbeteren. Ik heb er daarom ook zin in om mijn kennis en praktijkervaring toe te passen om verdere invulling te geven aan de nieuwe conceptexamenprogramma's.