Advieskring

De vakvernieuwingscommissie kan tijdens het proces gebruikmaken van specialistische expertise. Daarvoor richten we een advieskring in. De advieskring kijkt mee op de inhoud van de tussenproducten. De advieskring bestaat uit:


En specifiek voor leermiddelen, toetsing en examinering:

  • CvTE: Laura van den Berg, Irma Cornelisse en Jacqueline Wooning
  • Stichting Cito: Nicole van Hekezen en Evert Limburg
  • MEVW: Peter Koopmans


Daarnaast worden tijdens dit traject ook experts op persoonlijke titel geraadpleegd. Een aantal experts daarvan is hier voorafgaand aan het traject in samenspraak met de vakvereniging voor benaderd.


Advieskringperiodes:

Advieskring

10 mei tot 28 juni 2023

Advieskring

6 december 2023 tot 24 januari 2024

Advieskring

3 april tot 15 mei 2024