Tycho Malmberg

Tycho Malmberg

Contactinformatie

Tycho Malmberg

Vakexpert vmbo biologie

Ik ben Tycho Malmberg en ik werk al (heel) lang en met veel plezier bij het NIBI – Het Nederlands Instituut voor Biologie, waar ik de jaarlijkse biologieonderwijsconferenties organiseer samen met de eerste en tweedgraads lerarenopleidingen. Ik sta dan wel niet voor de klas maar heb wel een enorme affiniteit met onderwijs en zie ook kansen het biologieonderwijs te verbeteren en te verrijken. Dat doe ik bijvoorbeeld met vernieuwend lesmateriaal dat aansluit bij de actualiteit zoals recent het Leren over Vaccineren, waarin de concepten die bij afweer horen tot leven komen in de context van het vaccineren. Ik ben in de Vakvernieuwingscommissie gestapt met het idee dat ik beter actief kan meedoen met de vernieuwing dan passief aan de zijlijn roepen als iets niet naar wens gaat. Ik zie dan ook veel kansen om een mooi nieuw biologiecurriculum op te tuigen, zeker voor het vmbo dat in mijn ogen jarenlang een beetje het onderschoven kindje is geweest. Samen met de andere commissieleden ga ik mijn best doen het vmbo-curriculum weer actueel en relevant te maken!