Examenprogramma's

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4

In vijf stappen werkt de vakvernieuwingscommissie in deze fase toe naar de conceptexamenprogramma's. Dat doen zij samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en curriculumexperts. Ook wordt de adviescommissie betrokken, waaronder wetenschappers en toets-experts. Daarbij is aandacht voor:

  • De doelen van het vak (de inhouden van het vakgebied)
  • De verdeling van doelen over centraal examen (CE) en schoolexamen (SE)
  • Een consistente architectuur en aanpak

Vmbo, havo én vwo worden gelijktijdig opgepakt, maar de focus ligt op de actualisatie van de examenprogramma's vmbo. Kernteams per vak gaan aan de slag met de actualisatie van de examenprogramma's. In het overzicht hieronder zie je de samenstelling van de vakvernieuwingscommissie.

VVC cluster vakken


Tussenproducten

Bij de actualisatie van de examenprogramma’s volgen de vakvernieuwingscommissies vijf belangrijke stappen die ieder leiden tot een tussenproduct:

  1. Karakteristiek per vak
  2. Raamwerk van concepteindtermen per vak
  3. Uitwerking selectie concepteindtermen per vak
  4. Uitwerking volledige set concepteindtermen en verdeling CE-SE
  5. Conceptexamenprogramma per vak + toelichtingsdocument

De advieskring kijkt mee op de inhoud van deze tussenproducten.


Tijdsplanning

Tijdsplanning wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken

Voor meer informatie

Gerdineke van Silfhout

Deelprogrammamanager Actualisatie Examenprogramma's

g.vansilfhout@slo.nl

Wil je dit Delen?