Uitwerking van de centrale examinering

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4

In fase vier worden de voorschrijvende syllabi voor het Centraal Examen opgeleverd. Hierin zijn de doelen gespecificeerd. Deze dienen als basis voor de uitwerking van centrale examens en als gereedschap voor leraren om hun leerlingen op het centrale examen voor te bereiden.

Het CvTE voert fase 4 uit samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en curriculumexperts (SLO).

Voor meer informatie

Gerdineke van Silfhout

Deelprogrammamanager Actualisatie Examenprogramma's

g.vansilfhout@slo.nl

Wil je dit Delen?