Jeroen Sijbers

Jeroen Sijbers

Contactinformatie

Jeroen Sijbers

Curriculumexpert scheikunde en O&O

Mijn naam is Jeroen Sijbers. Ik ben werkzaam binnen de afdeling voortgezet onderwijs van SLO als leerplanontwikkelaar natuur & techniek. Ik heb voor SLO al veel leuke projecten mogen doen, onder andere over de rol van technologie in het curriculum en leren voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de leerplankundige analyse van de PISA-resultaten, de begeleiding van docenten binnen de actualisatie van de kerndoelen (curriculum.nu). Ook ben ik projectleider voor de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s op het vmbo. Eén dag per week ben ik bovendien gedetacheerd naar de Vereniging NLT. Deze vereniging van scholen zet zich in voor innovatief bèta-onderwijs.


Waarom doe ik mee in deze commissie? Bètavakken hebben zo ontzettend veel mogelijkheden om de verwondering van leerlingen te stimuleren. Leerlingen stellen vragen en leren de wereld begrijpen aan de hand van natuurwetenschappelijke disciplines. Een nieuw curriculum geeft een stimulans voor actueel, relevant en goed onderwijs voor de toekomstige generatie leerlingen.